Kontofører og revisor

Kontofører

Etter loven plikter allmennaksjeselskap å være registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS). For å kunne registrere seg hos VPS må selskapene velge en kontoførende bank, som skal være bindeleddet mellom selskapet og VPS. Selvaag Bolig har valgt DNB.

Dersom du har spørsmål relatert til din beholdning av aksjer i Selvaag Bolig, vennligst kontakt:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 sentrum
0021 Oslo
Tlf.: +47 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

 

Revisor

Selvaag Bolig revideres av PricewaterhouseCoopers (PwC) i Oslo:

PricewaterhouseCoopers AS
Postboks 748, Sentrum,
0191 Oslo
Telefon: 02316

KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no