Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen

Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i Selvaag Bolig ASA

 

Alle nåværende aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen i Selvaag Bolig ASA er på valg ved generalforsamlingen 2. mai 2018.  Som beskrevet i selskapets vedtekter skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker eksterne innspill i denne prosessen, og inviterer derfor aksjonærene i Selvaag Bolig ASA til å foreslå medlemmer for kommende perioder. Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen skal velges for ett år fra mai 2018.

Styret har p.t. følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

  • Olav H. Selvaag (Styrets leder)
  • Peter Groth
  • Karsten Bomann Jonsen
  • Anne Sofie Bjørkholt
  • Gisele Marchand

Valgkomiteen har p.t. følgende medlemmer:

  • Steinar Mejlænder-Larsen (leder)
  • Helene Langlo Volle
  • Leiv Askvik

 

Forslagene må begrunnes og sendes til valgkomiteen ved Steinar Mejlænder-Larsen innen 15 februar 2018 på sml@selvaag.no.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Valgkomiteen i Selvaag Bolig ASA

______________________________          ______________________          ___________________________

Steinar Mejlænder-Larsen                      Leiv Askvig                          Helene Langlo Volle


KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no