Generalforsamling

Generalforsamlingen utøver den høyeste myndighet i Selvaag Bolig ASA og skal være en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Styrets leder og daglig leder i Selvaag Bolig ASA skal delta på generalforsamlingen og resten av styret, valgkomiteen og revisor oppfordres til å delta.

Innkalling sendes til aksjeeiere og gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider senest 21 dager før avholdelse.

Innkallinger og protokoller

KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no