Samfunnsansvar

Vi i Selvaag Bolig er opptatt av vårt samfunnsansvar og vår mulighet til å kombinere verdiskapning med samfunnsnytte. Kreativitet og skaperkraft er grunnleggende i vår kultur og vi etterstreber alltid gode løsninger som også er til samfunnsnytte. Vi vil bygge gode boliger på en god måte som skaper mest mulig ”boverdi” for våre kunder. Våre boliger og boligområder skal være bygget for å skape livskvalitet for våre kunder og på best mulig måte ivareta boligkjøpernes behov. Slik bidrar vi til å utvikle bedre bomiljø og bedre byer.

Vi vil være en pådriver i samfunnsdebatten for å ivareta boligsaken og vi vil være våre kunders talsmann. Vi kommuniserer det vi mener og tør og stå for det vi mener. Vi ønsker å skape de gode løsningene og å kjempe for de gode løsningene. Vi har mot til å tenke utradisjonelt, følge opp ideer og sette dem ut i handling.

Vi skal være en ansvarlig samfunnsaktør og minimerer utslipp til, og ødeleggelser av, det ytre miljø. Vi skal sikre at ressurser disponeres på best mulig måte og bidra aktivt til å redusere utslipp og forurensing. Vi søker alltid å finne løsninger som minimerer inngrep i naturen og minimere vår ressursbruk.

KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no