Banklån

Selvaag Bolig har langsiktige og gode bankrelasjoner med DNB, Handelsbanken, SR-Bank, SMN og Nordea som primære relasjonsbanker. I tillegg har konsernet også kredittengasjementer hos andre norske banker.

Banklån Forfall Rente margin Låneramme
Revolverende
kredittfasilitet fra DNB
2021 2,9 % NOK 400 millioner
Driftskreditt fra DNB 2018 2,0 % NOK 150 millioner
Tomtelån fra ulike Nordiske kredittinstitusjoner 2017 - 2020 2,0 % - 2,5 %
Byggelån fra ulike Nordiske kredittinstitusjoner 2017 - 2021 1,75 % - 2,7 %

KONTAKT OSS:


Telefon: 02224

BESØKSADRESSE:


Silurveien 2
0311 Oslo

POSTADRESSE:


Postboks 13 Øvre Ullern
0311 Oslo
MOTTA INFORMASJON FRA SELVAAG BOLIG
IR-kontakter

ADM. DIREKTØR

BAARD SCHUMANN

TELEFON: +47 940 80 000

E-POST: bs@selvaagbolig.no

FINANSDIREKTØR

SVERRE MOLVIK

TELEFON: +47 401 00 585

E-POST: smo@selvaagbolig.no

Pressekontakt

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KRISTOFFER GREGERSEN

TELEFON: +47 957 75 593

E-POST: kgr@selvaagbolig.no